всичко, от което се нуждае вашата градина

Ландшафт

Всичко за ландшафта

Ландшафт е общият изглед на дадена местност (пейзаж), който по външния си облик се отличава от съседните. Произведение на художественото изкуство, чийто обект на изображение е природата. Ландшафтният дизайн е процес на проектиране, при който се визуализират Вашите представи за градината.

Преди да започне озеленяването на градината е необходимо внимателно проучване на редица фактори:

  • 1. Заснемане на терена и изчертаване на подложка- съществуващото положение на обекта (граници, линейни, стационарни обекти и коти в парцела).
  • 2. Изготвяне на задание, в което се уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора (барбекю, водни площи, настилки, осветление, растителни групи и други).
  • 3. Изготвяне на идеен проект. Подготвя се идеен проект за озеленяване. На базата на този проект и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант на идейния проект, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.
  • 4. Идейно- дендрологичен проект. с този проект се решава окончателно разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др., определя се видовият състав на растенията.
  • 5. Вертикално планиране (работен проект). С този проект се решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др.
  • 6. Трасировъчен проект (работен проект). При него се нанасят от проекта на терена трасетата на всички линейни и стационарни обекти (например настилки, водни площи и др.)
  • 7. Посадъчна схема (работен проект): уточнява разположението и броя на растителните видове.
  • 8. Проект за поливна система: идеята на поливната система е постигането на равномерно поливане на цялата площ. През летните месеци се налага ежедневно поливане на тревните площи. Това е ангажимент, който оскъпява много поддръжката на зелените площи. Автоматизираната поливна система значително улеснява поддръжката.

След оценка на събраната информация се пристъпва към същинския ландшафтен дизайн, а именно - вашата градина се проектира така, както си я представяте.

Ключът към максималното разкриване във визуален и в практически аспект на потенциала на вашето дворно пространство, към неговото естетическо оползотворяване, е ландшафния дизайн. Това включва планиране и оформяне на пространството по начин, който най- добре подхожда както на вашия начин на живот, така и на характера на вашия дом и на заобикалящата го среда.

Пространството е скъпоценен търговски артикул. В града то е толкова ограничено и скъпо, че има смисъл да се радвате на всеки сантиметър, който притежавате. За да се получи желания от вас ефект, при проектирането могат да се комбинират всички видове елементи и техники. Засаждането на растения и полагането на декоративни настилки са само част от тях.

Вашата градина може да съдържа декоративна кашпа, чешма, скулптура, малко вода и растения– при подходящо осветление през нощта ефектът би бил направо магичен. В случай че желаете екстериора да бъде по-атрактивен поставянето на водна площ като акцент в композицията може да бъде търсеното от вас решение. Ако сте сред щастливците, които разполагат с достатъчно пространство да осъществят по-мащабни идеи, ви предлагаме проект на фонтан. И като финал трябва да се има предвид, че за да изглежда двора добре е необходима постоянна и качествена поддръжка.

www.zelenaGradina.com
Очаквайте скоро портала за градината и двора. Всичко, от което се нуждае вашата градина.