всичко, от което се нуждае вашата градина

Озеленяване

Полезна информация за озеленяването

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции.

Озеленяването е свързано както с изграждане на частни дворни градини, така и с усвояване и устройство на територии, обществени площи и паркове, ботанически градини и обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти. Озеленяването включва също и дейности по поддръжка на зелените площи.

Професионалното озеленяване на даден терен се извършва основно на два етапа - подготвителен и изпълнителен.
Подготвителният етап включва:

 • Геодезическо заснемане на терена
  Фундамента на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.
 • Вертикално планиране
  Свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните, вече съществуващи растителни видове, тъй като предпазват почвата от ерозия.
 • Ландшафтно проектиране
  Това е създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност.

Изпълнителният етап е физическото осъществяване на ландшафтния проект и включва почистване и обработка на терена, изграждане на поливна система при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни ограждения.

Качественото озеленяване на вашата сграда или къща е един ясен знак, който дава представа на всеки посетител, гост или бизнес партньор, какви сте вие. Добре аранжираните, проектирани и поддържани зелени площи са индикатор за статус, потенциал, перспективи. Наред с въздействието, което те оказват, не бива да се пропуска и чисто визуалния аспект, интегриран в запленяващи и уникални стилистични решения.

Красивите озеленени площи са изразител на емоция, на лукс, на класа. Те са резонно следване на визуалното съвършенство и допринасят за неповторимата атмосфера и изящество във всеки един аспект на нашите сетива.

Строежът на градини и паркови площи обхваща голям брой строителни дейности от различно естество: вертикална планировка, строеж на благоустройствени съоръжения, строеж на водни площи, озеленителни работи, строеж на архитектурни елементи и скулптурна украса.Всички тези работи се изпълняват на следните етапи с оглед на техническите и икономическите изисквания на съвременното зелено строителство:

 • 1. Трасиране на алеината мрежа на място
 • 2. Моделиране на терена по плана за вертикална планировка
 • 3. Изграждане на подземните съоръжения – напоителни системи, дренаж, осветление и др.
 • 4. Строеж на алеи и площадки
 • 5. троеж на архитектурни съоръжения- тераси, басейни, беседки
 • 6. Обработка и подобряване на почвата
 • 7. Засаждане на дървета , храсти и перенни цветя
 • 8. Устройство на тревни площи

Koгaтo cи гoвopим зa oзeлeнявaнe, oбикнoвeнo кaзвaмe, чe вceки двop и гpaдинa ca cтpoгo индивидyaлни и нocят cвoятa идeнтичност. Когато започваме с озеленяването на градината, освен за нейните естетични качества трябва да помислим и за това тя да е удобна и практична.Така разпределяме двора на функционални зони, в които разнообразно и приятно да прекарваме свободното си време.

Има много видове функционални зони и от тяхното разположение и архитектурно оформление и съобразно тях избираме стила на озеленяване. Добре е в градината да има много места, където може да поставим различни елементи – барбекю, басейн, пергула, площадка, беседка, чадър, хамак, пейка, душ, спортни и детски съоръжения и други. Целта е, когато озеленим градината, да има много места, които да използваме за забавления, почивка и игра.

Обикновено, за да са удобни за използване зелените площи, се стремим да разпределим градината на почти хоризонтални площадки. Винаги трябва да има минимален наклон за да има добро оттичане на водата, нормално е за тревни площи на 10 м. да има към 5 см. денивелация. Колкото по често се използват различните зони за отдих толкова по здраво покритие трябва да имат, най здраво трябва да е около барбекюта, басейни и на веранди. Добре е да се използват естествени материали – камък, дърво, чакъл, тревен чим и съчетания между тях.

Обособяването на функционалните зони се завършва с ландшафт дизайн с декоративните растения. С тях очертаваме и защитаваме различните площи, създаваме отворени и затворени пространства. Създавайки красива гледка или поставяйки растителен акцент до някоя зона ние подчертаваме нейната важност. С растения формираме сенчести и слънчеви участъци. С един жив плет лесно обособяваме и разделяме различните зони. С масиви от иглолистни дървета защитаваме двора от ветрове, снегове, прах и шум. За да прекарваме спокойно горещите летни следобеди трябва да засадим голямо широколистно дърво на югозапад от къщата или избраното място.

Красивите озеленени площи са изразител на емоция, на лукс, на класа. Те са резонно следване на визуалното съвършенство и допринасят за неповторимата атмосфера и изящество във всеки един аспект на нашите сетива. Качественото озеленяване на вашата сграда или къща е един ясен знак, който дава представа на всеки посетител, гост или бизнес партньор, какви сте вие. Добре аранжираните, проектирани и поддържани зелени площи са индикатор за статус, потенциал, перспективи.

В заключение може да кажем, че с правилно озеленяване може да прекараме много спокойни и приятни часове в градината.

www.zelenaGradina.com
Очаквайте скоро портала за градината и двора. Всичко, от което се нуждае вашата градина.